Info en Contact

Het bestuur van buurtvereniging "Bovenste Eind" bestaat uit 6 vrijwilligers:

  • Harrie Peulen,          voorzitter & tijdelijk secretaris
  • Ellen Smit,                 penningmeester
  • Brigitte Bronsdijk,    bestuurslid
  • Mark Lommen,         bestuurslid
  • Alda van Montfort,   bestuurslid
  • Maureen Wolter,      bestuurslid

Iedereen die ons een warm hart toedraagt kan lid worden,

Gezinscontributie: €15/jaar;  Contributie alleenstaanden: € 7,50/jaar.  De meeste activiteiten zijn voor leden gratis toegankelijk.

 

Contactadres:  Gebroekerstraat 7, 6101 VX,  Echt.    Tel. 06 33 69 72 99

E-mailadres:  bovenste-eind@live.nl

 

Onze informatiegids, Privacy Regelement en Statuten zijn hieronder te raadplegen.

 

Informatiegids:

 

In het kader van de Europese privacywetgeving is hieronder onze Privacy Regeling weergegeven.

 

De statuten van onze vereniging die in 1976 notarieel zijn opgesteld zijn te raadplegen via onderstaande link.

Statuten buurtvereniging Bovenste Eind
PDF – 994.9 KB 80 downloads